مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر اسماعیل کلهر
مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین
انتصاب: 1399/5/20 

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، به عنوان یکی از مدیریت های ستادی و زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه در محورهای ارزیابی عملکرد، از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شکایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند.

این مدیریت در راستای وظیفه نظارتی خود، عملکرد کلیه واحدهای تابعه دانشگاه را به طور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسی و کارشناسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود، به صورت مستقیم به رویت ریاست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند. تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امکان نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.

بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اداره کل بازرسی استان قزوین و حسب مورد گزارشاتی را به منظور پیگیری اصلاح قوانین با آئین نامه های ناقص یا مغایر با هم برای مراجع ذیربط ارسال می کند.

ارتباط با مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شماره تماس مستقیم:    33379317   028

داخلی:    2040

ایمیل :   ekalhor@qums.ac.ir

برای دریافت رزومه مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اینجا را کلیک بفرمایید


دسته بندي اخبار 

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0