آدرس affiliation دانشگاه

با توجه به لزوم یکسان سازی  affiliation  دانشگاه در ارزشیابی سالانه وزارت متبوع و  ضمن  تشکر از همه اساتید و محققین محترم نسبت به تعهد در درج صحیح آدرس (Affiliation) در مقالات و سایر تولیدات علمی، به نکات زیر تأکید می‌شود:
ذکر غلط آدرس دانشگاه در مقالات، باعث اُفت کاذب جایگاه علمی دانشگاه در رتبه بندی‌های ملی و بین‌المللی می‌شود.
مقاله‌ای که فاقد آدرس صحیح دانشگاه باشد، برای نویسنده و دانشگاه متبوع وی مشکلاتی را از نظر استفاده از مزایای آن ایجاد خواهد نمود.
لذا موکداً از همه عزیزان تقاضا می‌شود، همواره آدرس دانشگاه را در مقالات لاتین فقط و فقط، به صورت
Qazvin University of Medical Sciences,Qazvin,Iran
و در مقالات فارسی به صورت دانشگاه علوم پزشکی قزوین درج نمایند.
بدیهی است ذکر نام گروه، بیمارستان، دانشکده و مرکز تحقیقات همانند گذشته می‌باشد.
به عنوان مثال:
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Metabolic Diseases Research Center,Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Cellular and Molecular Research Center,Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0