رسالت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین، در راستای رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متعهد به تعلیم و تربیت نیروی انسانی توانمند و تولید دانش و فناوری نوین در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت استان قزوین می باشد.

این دانشگاه تعهدات خود را با تاکید بر فرهنگ اسلامی-ایرانی و اعتقاد به نقش تولیتی سلامت در سطح استان، با بهره گیری از نیروی انسانی متعهد، دانش و فناوری مناسب، جلب مشارکت های مردمی و سازمان ها با رویکرد ارتقاء مدیریت کیفیت در امور آموزشی، پژوهشی و خدمات سلامت به سر انجام خواهد رساند.


 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0