چشم انداز دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قزوين

"نيل به جايگاه هاي برتر تربيت نيروي انساني، توليد و انتشار دانش و نوآوري و شاخص‌هاي عادلانه سلامت در كشور"


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0