فرایند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

  • لطفاً جهت بارگذاری شکایت خود بر روی گزینه "فرم درج شکایت" کلیک نمایید.
  • پس از تکمیل اطلاعات درخواستی "فرم شکایت"، بر روی گزینه "ارسال" کلیک نمایید.
  •  با اطمینان از ثبت موفق اطلاعات، "کد رهگیری"  اعلام شده را به خاطر بسپارید.
  • شما می توانید از طریق "کد رهگیری" از نتایج بررسی شکایت ، مطلع گردید.

 فرم درج شکایت (مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین) 

 پیگیری شکایت 

 فرم سنجش رضایت از خدمات

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0