ثبت شکایات در پورتال مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شرح خدمت : متقاضی جهت ثبت شکایت و یا درخواست در پورتال مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین به آدرس https://bazresi.qums.ac.ir مراجعه و بر روی گزینه"درج شکایات" کلیک نموده و در صفحه مربوطه، جهت بارگذاری شکایت بر روی گزینه "فرم درج شکایت" کلیک می نماید و پس از تکمیل اطلاعات درخواستی "فرم شکایت"، بر روی گزینه "ارسال" کلیک نموده و سپس"کد رهگیری"  اعلام شده را به خاطر می سپارد. پس از دریافت شکایت توسط کارشناس مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات ، موضوع از طرق مختلف (اخذ نظریه کارشناسی از واحد تخصصی و ...)  با توجه به موضوع شکایت مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد و در نهایت پاسخ مربوطه در پورتال مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات بارگذاری می شود. متقاضی می تواند با ورود به پورتال مذکور، از طریق "کد رهگیری" از نتایج بررسی شکایت، مطلع گردد.

شماره تماس مسئول شکایات پورتال مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات : کارشناس مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات33379061-028

 لینک صفحه درج شکایات پورتال مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 فرآیند رسیدگی به شکایات پورتال بازرسی پاسخگویی به شکایات


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0