ارتباط با ما

ارتباط با مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین:


                        

شماره تماس:
                                              33379317   028

                                               33379061  028

   آدرس پستی:

قزوین – خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات- دانشگاه علوم پزشکی قزوین-طبقه همکف- اتاق 105 
مدیریت  بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات - کد پستی 3419915315

 آدرس پورتال:                        
bazresi.qums.ac.ir

  آدرس پست الکترونیکی:    bazresiqazvin@qums.ac.ir


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0