• ساعت : ۱۶:۵۴:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ 
  • کد خبر : ۶۵۵۰
بازدید جامع از بیمارستان شهدا آبیك در تاریخ 1400/8/11

بازدید جامع از بیمارستان شهدا آبیک در تاریخ 1400/8/11
با هماهنگی مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، در تاریخ 1400/8/11 باحضور کارشناسان معاونت های درمان، بهداشت، غذا دارو و توسعه (منابع انسانی، مالی ، دفتر فنی) نسبت به پایش جامع بیمارستان شهدای آبیک اقدام گردید و مقرر گردید طی زمان بندی اعلام شده اقدامات اصلاحی مربوط به هر معاونت و یا بیمارستان مذکور انجام گردد و موارد اعلام شده در پایش مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0