:.
میلاد امام رضا
میلاد فرخنده امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا مبارک باد ****  میلاد عالم آل محمد، هشتمین حجت سرمد، نگین درخشان وطن، السلطان ابالحسن، حضرت رضا(ع) مبارک باد   ****

 
بيشتر