آموزش همگانی
ویتامین B1

1395/8/25 سه‌شنبه

ویتامین B1 را بهتر بشناسیم

ویتامینB1 یا تیامین، به عنوان یکی از ویتامین های گروه ب، از ویتامین های محلول در آب است.
به گزارش وبدا، کارشناس تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز، با توجه به اینکه، بدن نمی تواند ویتامینB1 را ذخیره کند و باید آن را از به صورت روزانه از راه تغذیه دری