آموزش همگانی
مراقبت از کلیه

1394/12/19 چهارشنبه


روز جهانی کلیه گرامی باد ( دوم مارس )

کلیه (فارسی قدیمیتر گُرده) یکی از اندام های درونی بدن انسان و برخی دیگر از جانداران است.

بطور معمول در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که هر یک در یکطرف ستون مهره‌ها و زیر دنده‌های تحتانی واقع شده اند. کلیه‌ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه‌ای بوده و از نظر شکل شبیه لوبیا می‌‌باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضاء بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه‌ها هستند. در نتیجه کلیه‌ها یکی از مهم‌ترین اعضای بدن انسان هستند

 
برای مشاهده مطالب بر روی آنها کلیک نمایید