اخبار اسلایدی
بازدید مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع- 1400/01/31

1400/2/1 چهارشنبه

بازدید مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع از مرکز بهداشت قزوین و پایگاه واکسیناسیون مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

 دکتر محمدحسین حیدری، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت سرزده از مرکز بهداشت و بخش های واکسیناسیون، واحد بیماریهای واگیر، مرکز تشخیص و درمان کرونا پونک و آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین بازدید کرد.
دکتر حیدری بازدید خود را از واحد واکسیناسیون کوووید 19 مرکز بهداشت آغاز و از نزدیک شاهد خدمات رسانی به مراجعه کنندگان بود. وی ضمن بازدید از این بخش نحوه ثبت واکسن در دفاتر واکسیناسیون، ثبت در سامانه سیب، نحوه فراخوان گیرندگان واکسن را نیز مورد بررسی و رصد قرار داد.
فرآیند امحاء ویال های مصرف شده، فراخوان گیرندگان واکسن، نحوه ثبت در دفاتر و مستندات واکسن، ثبت در سامانه سیب از مواردی بود که توسط مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت .
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت همچنین با حضور در مرکز منتخب 16 ساعته پونک با حضور در میان مراجعین این مرکز سوالاتی را در خصوص میزان رضایت آنان از خدمات ارائه شده توسط کارکنان و پزشکان این مرکز مطرح کرد.
وی ضمن تشکر از مسئولین و دست اندرکاران جهت ساخت و تجهیز مراکز منتخب کرونا افزود مراکز منتخب کرونا  به عنوان خط مقدم خدمت رسانی در مقطع بحرانی کنونی که در اپیدمی کرونا قرار داریم نقش مهمی را ایفا می کنند.
دکتر حیدری در ادامه بازدید های خود با حضور در پایگاه واکسیناسیون بمرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ی قزوین روند واکسیناسیون کادر درمان را در این پایگاه مورد ارزیابی قرار داد. مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخ گویی به شکایات وزارت بهداشت همچنین از آی سی یو کرونای بیمارستان بوعلی و مرکز سی تی اسکن بیمارستان بوعلی سینا بازدید کرد و ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان این بخش وضعیت بیماران را مورد بررسی قرار داد . این بازدید روز 31 فروردین 1400 انجام شد و دکتر پیمان نامدار رییس دانشگاه، دکتر اسماعیل کلهر، مدیر بازرسی دانشگاه، دکتر علیرضا مهرعلیان، دکتر اکبر یوسفی، رییس و معاون مرکز بهداشت شهرستان قزوین، علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و محمود زمانی، کارشناس اداره بازرسی دانشگاه حضور داشتند.