اخبار اسلایدی
بازدید دکتر سید صادقی کشیک هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از مراکز جامع سلامت شبکه بوئین زهرا.99.1.3

1399/1/4 دوشنبه

در این بازدید که در روز یکشنبه 99.1.3 توسط دکتر سید صادقی مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه قزوین به همراه کارشناس این مدیریت در معیت دکتر خوشنویس زاده مدیر شبکه و تیم همراه، انجام گرفت، عملکرد و برنامه های مرتبط با کنترل بیماری کرونا را در شبکه بهداشت و درمان بویین زهرا و مراکز خدمات جامع سلامت شهرهای بوئین زهرا، شال و ارداق، مورد ارزیابی قرار گرفت.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر