اخبار اسلایدی
برگزاری همایش سلامت بانوان، ویژه بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین- 98/8/12

1398/8/13 دوشنبه

 امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حمایت و همکاری دیگر واحدهای دانشگاه، «همایش ورزش، شادابی، آرامش» را با حضور تعداد زیادی از بانوان شاغل در دانشگاه برگزار کرد. این برنامه، روز 12 آبان 1398 در بوستان بانوان «نرگس»، با اجرای نرمش و پیاده روی گروهی و اجرا یوگای خنده برای شرکت کنندگان انجام شد و در پایان، هدایایی به رسم یادبود، به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد