اخبار اسلایدی
برگزاری دومین کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتری 98/6/25

1398/6/25 دوشنبه

در تاریخ 98/6/25 دومین جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتری، با حضورمدیر اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات، نمایندگان معاونت های توسعه، درمان،غذا دارو، آموزش، دانشجویی فرهنگی و کارشناس اداره بازرسی، درمدیریت بازرسی دانشگاه برگزار گردید.