درباره ما
ما اعتقاد داریم


ما اعتقاد داریم :
شاکی حق دارد: حفظ حرمت شخصیت و کرامت انسانی خویش را صرف نظر  از هر گونه خصوصیت قومی نژادی مذهبی فرهنگی و اقتصادی خویش  طلب نماید .

 شاکی حق دارد: نظریات انتقادی پیشنهادها یا هر مطلبی را که در رابطه با شکایت خویش لازم بداند در محیطی امن و مناسب مطرح نماید .

 شاکی حق دارد :در چارچوب وظایف قانونی راهنمایی هاو اطلاعات  غیر محرمانه مورد درخواست و نیاز خویش را از ما طلب نماید.

 شاکی حق دارد :در صورت درخواست و در رابطه با شکایت خویش از شرح وظایف این اداره نام نام خانوادگی و عنوان سازمانی و مسئولیت های کارشناس پرونده مراحل گردش کار و نیز زمان مورد انتظار جهت پیگیری و پاسخگویی به شکایت خویش مطلع گردد.

 شاکی حق دارد :رعایت عدالت و انصاف راز داری و امانت داری سعه صدر و رفتار نیکو سرعت و دقت عمل دلسوزی و گره گشایی و جدیت پیگیری مستمر و فعال را در انجام وظایف قانونی از ما طلب نماید .

شاکی حق دارد :در صورت نیاز نسبت به رسیدگی و پیگیری موضوع خویش ملاقات با مقام مسئول مافوق را طلب نماید.

 شاکی حق دارد :از امکانات لازم جهت اعلام نقطه نظرات و پی گیری های غیر حضوری خویش از طرق مختلف برخوردار گردد.