عید سعید قربان مبارک
**عید سعید قربان***، 
                  جشن تقرب عاشقان حق، 
                                             روز اوج بندگی
                                                               و تجلی ایثار ابراهیمی
                                                                                           *مبارک باد*