اخبار
روز ملی عفاف و حجاب
تبریک روز عفاف و حجاب 
21تیرماه روز ملی عفاف و حجاب بر تمام دختران و بانوان پاک سرشت ایرانی مبارک باد.

همچنین این روز را به تمام مردان با غیرت و نگهبانان شایسته نوامیس این مرزو بوم هم تبریک میگویم.