ارتباط با ما
ارتباط با ما
ارتباط با مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
 
                        


شماره تماس:
                                              33379317   028

                                           33379061  028


   آدرس پستی:

قزوین – خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات- دانشگاه علوم پزشکی قزوین-طبقه همکف- اتاق 105 
مدیریت  بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات - 
کد پستی 3419915315

 آدرس پورتال:                          bazresi.qums.ac.ir

  آدرس پست الکترونیکی:      bazresi@qums.ac.ir