كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پرسشهاي متداول
سوال : آیا اگر به کارمندی که به برنامه نویسی وارد بوده و امکان تولید نرم افزار را داشته باشد ولی وظیفه سازمانی او تولید نرم افزار نباشد، وظیفه تولید نرم افزاری را بدهیم و در ازای آن هزینه ای تحت عنوان اضافه کار،پاداش،و... و بدون عقد قرارداد بدهیم،مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت میشویم؟
 • 1394/11/20 سه شنبه
  سوال : آیا اگر به کارمندی که به برنامه نویسی وارد بوده و امکان تولید نرم افزار را داشته باشد ولی وظیفه سازمانی او تولید نرم افزار نباشد، وظیفه تولید نرم افزاری را بدهیم و در ازای آن هزینه ای تحت عنوان اضافه کار،پاداش،و... و بدون عقد قرارداد بدهیم،مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت میشویم؟
سوال : آیا ادارات بازرسی و حراست میتوانند موبایل افراد را بررسی نمایند ؟
سوال : آیا ادارات بازرسی یا حراست مجاز به استراق سمع یا شنود میباشند یا خیر؟
سوال: آیا گزارشات محرمانه بازرسی یا حراست در مورد افراد یا مدیران ، بدون دفاع افراد از خود ، میتواند منشا اثر اداری برای افراد باشد یا خیر؟
 • 1394/11/20 سه شنبه
  سوال: آیا گزارشات محرمانه بازرسی یا حراست در مورد افراد یا مدیران ، بدون دفاع افراد از خود ، میتواند منشا اثر اداری برای افراد باشد یا خیر؟
سوال : آیا مدیران یا معاونین دانشگاه میتوانند برای کارمندان تذکر کتبی با درج در پرونده صادر نماید؟
 • 1394/11/20 سه شنبه
  سوال : آیا مدیران یا معاونین دانشگاه میتوانند برای کارمندان تذکر کتبی با درج در پرونده صادر نماید؟
بيشتر
اطلاعیه
بيشتر
آموزش همگانی
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 246
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53375280 تعداد بازديد زيرپورتال: 669098 اين زيرپورتال امروز: 757 سایت در امروز: 21384 اين صفحه امروز: 1