معرفی

قوانین و آئین نامه ها

آئین بازرسی سازمان بازرسی کل کشور

 

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آئین نامه اجرایی آن

 

آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360

 

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 1393

 

آیین نامه شورای ملی توسعه و نظارت بر مراکز پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز و بانک های خون بند ناف

 

آئین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، درحکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری

 

آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت

 

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1394

 

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی در سال 1394

 

تصویب نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 23-7-93  به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی

 

تصویب نامه شورای عالی سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 

ابلاغ تصویبنامه در خصوص اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 کل کشور

 

تعیین قیمت بازار برای فروش کالاها با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه ها

 

اصلاحی ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه

 

آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

 

سهمیه بیمه اتکایی اجباری

 

اصلاحیه اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

 

آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها

 

دستورالعمل اجرایی ستاد صیانت وزارت کشور

 

آئین نامه اجرایی قانون انطباق

 

قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

 

اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت

 

بخشنامه در خصوص طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

 

در خصوص استفاده از نیروی کار ایرانی در دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و پیمانکاران مرتبط با آن ها

 

تصویبنامه جلسه هیئت وزیران مورخ  93-3-18 سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف نمودن دستگاههای اجرایی ملی و استانی به انجام اقدامات اجرای نظام ملی شاخص های ارزیابی توسعه و استقرار سامانه ارزیابی توسعه و رصد

 

ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولیدات مشابه داخل توسط دستگاه های مشمول

 

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

 

دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی

 

آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه

 

آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

 

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

 

 

 ‌قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ‌مصوب 1348.3.19