فرم ارائه شکایت مدیریت بازرسی و پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کاربر گرامی جهت تکمیل فرم از مرورگر Mozilla Fire Fox و یا  Google Chrome استفاده نمایید و در صورت استفاده از  Internet Explorer اگر با تکمیل فرم، صفحه مجدد بارگذاری شد، باید یک بار دیگر اطلاعات را پر کنید تا پیغام ثبت اطلاعات را مشاهده نمایید .
 در پایان ثبت شکایت خو د کد رهگیری توسط سیستم به شما  داده می شود . لطفا  عدد  8  رقمی ( کد رهگیری خود را )  یاد داشت کرده و تا پایان نتیجه گیری حفظ نمایید .
 
از همکاری شما سپاسگزایم
فرم ارائه شکایت

فرم ارائه شکایت مدیریت بازرسی و پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تاریخ ثبت شکایت 1400/06/29 18:41:36
مشخصات شاکی
* نام شاکی
* نام خانوادگی شاکی
* نام پدر شاکی
* مدرک تحصیلی شاکی
* شغل و محل خدمت شاکی
* شماره تماس شاکی
مشخصات متشاکی
* نام متشاکی
* نام خانوادگی متشاکی
* شغل و محل خدمت متشاکی
درج شکایت
* موضوع شکایت
* خلاصه شکوائیه (خواهشمند است مشروح شکایات خود را درمحل تعیین شده درج نمایید.)
بارگذاری مستندات
بارگذاری مستندات
بارگذاری مستندات