تشکیلات تفضیلی مدیریت بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
 
عنوان پست سازمانی
شماره پست
مدیر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
30
کارشناس مسئول بازرسی و پاسحگویی به شکایات
33
کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات
33/2
کارشناس ارزیابی عملکرد
متصدی امور دفتری و بایگانی
34
  
 
پرسنل شاغل در مدیریت بازرسی،  پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد:
-  دکتر سید مجتبی سید صادقی،  مدیر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
-  فاطمه بیگم حاج رضایی، کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات
 - اعظم سادات موسوی، کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
- زهرا عباسی، متصدی امور دفتری و بایگانی 
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 16487
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53327815 تعداد بازديد زيرپورتال: 668802 اين زيرپورتال امروز: 815 سایت در امروز: 8363 اين صفحه امروز: 1