اخبار
انتصابات جدید- 98/2/7
1398/2/8 يكشنبه انتصابات جدید در دانشگاه علوم پزشکی قزوین- 98/2/7

انتصابات جدید در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز هفتم اردیبهشت 1398 به پیشنهاد معاون بهداشتی دانشگاه با صدور ابلاغ های جداگانه ای، دکتر علیرضا مهرعلیان را به عنوان رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین و دکتر بهزاد میرزازاده را به سمت سرپرست شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز منصوب کرد.
 

رییس دانشگاه، همچنین در ابلاغ دیگری، دکتر سید علیرضا خونساری، رییس سابق مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین را به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، به سمت جانشین این معاونت منصوب کرد.

روابط عمومی دانشگاه، ضمن تبریک این انتصاب ها، برای دکتر مهرعلیان، دکتر میرزازاده و دکتر خونساری در سمت های جدید، تندرستی همراه با بهروزی و پیروزی آرزومند است.