اخبار
تاثیر سزارین در رتبه بندی اعتباربخشی
1398/9/7 پنجشنبه عدم موفقیت در کاهش شاخص سزارین، تاثیر مستقیم در کسب امتیاز و رتبه بندی بیمارستان ها خواهد داشت

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در نشست کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی که درتاریخ 98/9/6 برگزار گردید، اعلام کرد: شاخص سزارین، بهعنوان سنجه سطح یک و انتظارات پایه در محورهای مختلف اعتباربخشی بیمارستان ها در نظر گرفته شده است، عدم موفقیت در کاهش شاخص مذکور، تاثیر مستقیم در کسب امتیازات و رتبه بندی بیمارستان ها خواهد داشت

دکتر کاظمی فر با اشاره به هدف گذاری مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر افزایش شاخص زایمان طبیعی، خواستار مشارکت کلیه مراکز مرتبط و بیمارستان ها، در این زمینه شد. وی همچنین بر انجام کار تیمی، تکریم مادر باردار، فراهم سازی خدمات کاهش درد زایمان طبیعی و ترویج فرهنگ طبیعی بودن فرآیند بارداری و زایمان تاکید کرد.

در این نشست، کارشناس امور مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با اعلام شاخص سزارین استان و انتظارات برنامه گفت: تا پایان سال جاری، بیمارستان‌های استان قزوین به ویژه بیمارستان های بخش خصوصی باید دستیابی به هدف برنامه مبنی بر افزایش زایمان‌های طبیعی تا 55.5 درصد را در رأس فعالیت‌های خود قرار دهند.

در همین خصوص، دکتر ناهید یزدی معاون فنی معاون بهداشتی دانشگاه، گزارشی از اقدامات انجام شده حوزه بهداشت برای کاهش شاخص سزارین ارائه نمود. وی به برگزاری همایش ها و نشست های آموزشی، افزایش تعداد کلاس های آمادگی زایمان طبیعی در شهرستان ها، انعقاد قرارداد با چهار مرکز خصوصی، طراحی و چاپ پوستر مزایای زایمان طبیعی نسبت به سزارین، علائم خطر بارداری و پس از زایمان، جهت نصب در کلیه مطب های متخصصین زنان، پزشکان عمومی، ماماها، کلینیک ها، بیمارستانها و مراکز خدمات جامع سلامت، برگزاری همایش اعتلای سلامت مادر و کودک برای ادارات شهرستان قزوین با حضور 1000 نفر و تاکستان با حضور 150 نفر از کارمندان خانم ادارات اشاره کرد.

گفتنی است در نشست کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی که روز ششم آذر سال جاری برگزار شد، معاون آموزشی، معاون بهداشتی، معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه، روسا و مدیران بیمارستان های استان، مدیر گروه های زنان زایمان و امور مامایی معاونت درمان دانشگاه حضور داشتند.