اخبار
برگزاری اولین جلسه کارگروه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
در تاریخ 96/5/23 اولین جلسه کارگروه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی، با حضور مدیر محترم اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیر محترم حراست، مدیر محترم توسعه و منابع انسانی، مدیر محترم روابط عمومی، سرپرست محترم دفتر حقوقی، مسول هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان و دبیر شورای انفورماتیک، در محل دفتر معاونت توسعه برگزار گردید.