اخبار
بررسی مسائل و مشکلات حقوقی توسط کارشناسان امور حقوقی دانشگاه
1397/10/24 دوشنبه بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و ارائه راهکارهای مناسب توسط کارشناسان امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و ارائه راهکارهای مناسب توسط کارشناسان امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جهت بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و ارائه راهکارهای مناسب و پیشگیرانه، همچنین معاضدت و مشاوره حقوقی به پرسنل دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک مدیریت  امور حقوقی و املاک دانشگاه، کارشناسان امور حقوقی در نظر دارند در زمان و مکان تعیین شده ذیل اختصاصاً پاسخگوی سوالات حقوقی همکاران ستاد شماره یک دانشگاه (اعم از سوالات شخصی و اداری) باشند