اخبار
تحسین
1397/5/3 چهارشنبه تحسین نمایندگان و مشاوران سازمان جهانی بهداشت از خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تحسین نمایندگان و مشاوران سازمان جهانی بهداشت از خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مشاوران و نمایندگان سازمان جهانی بهداشت  پس از بازدید میدانی از  خانه مشارکت مردم در سلامت و مراکز جامع خدمات سلامت شهری مهرگان و مرکز روستایی کورانه، در نشست جمع بندی و بیان دستاوردهای بازدید خود، از ارایه خدمات سلامت به مردم و جلب مشارکت آنان برای حفظ و ارتقای سلامت خود ابراز خرسندی کردند.

این تیم ها که در قالب سه گروه دو نفره در جمع اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت  حضور یافته بودند و همچنین از مراکز جامع خدمات سلامت مهرگان و کورانه بازدید کرده بودند، برنامه ریزی خوب و جمع آوری نمایندگان گروه های مختلف مردمی در خانه مشارکت مردم را تجربه ای موفق در همراهی مردم برای حفظ سلامت خود دانستند.

ابهام در مورد شیوه انتخاب نمایندگان گروه های مردمی در خانه مشارکت مردم و همچنین سیستم جمع آوری اطلاعات به ویژه از کسانی که در هیچ گروهی عضویت ندارند، سوال بازدیدکنندگان از خانه مشارکت مردم بود که توسط دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه توضیح داده شد.

رئیس دانشگاه در توضیح خود، گفت: برگزاری انتخابات دمکراتیک نحوه انتخاب نمایندگان را مشخص می کند و فعالیت داوطلبانه مردم، امکان بیان مطالبات را برای همه افراد، حتی کسانی که در گروه ها نیز عضویت ندارند، فراهم می نماید.

نکته برجسته در بازدید گروه اعزامی به مرکز جامع خدمات سلامت مهرگان،اشتیاق داوطلبان سلامت برای پذیرش مسوولیت بیشتر و ایفای نقش بهتر با توجه به توانمندی های فردی و گروهی بود.با این حال ضعف برنامه ریزی برای جمع اوری اطلاعات دقیق تر به ویژه در خصوص محلات از نکاتی بود که بیان شد.

نکاتی که در یادداشت تیم اعزامی به مرکز جامع سلامت روستایی کورانه بیان شد، شباهت زیادی با دیگر مرکز بازدید شده داشت، اما موضوعی که برای تیم اعزامی محل پرسش شده بود اینکه؛دواطلبان ضمن فعالیت چگونه این تعادل را حفظ می کنند تا فعالیت انان وارد حریم خصوصی مردم نشود و مردم را نرنجاند و از ادامه فعالیت و همکاری باز ندارد.

این موضوع نیز توسط کارشناسان حوزه بهداشت دانشگاه و معاون بهداشتی تشریح شد و حریم فعالیت ها بازگویی گردید.