اخبار
مدیران مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب شدند
1398/2/3 سه‌شنبه مدیران مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب شدند

مدیران مالی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب شدند

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ابلاغ های جداگانه که روزهای 31 فروردین و دوم اردیبهشت 1398 صادر شد، زینت بساره و حسین شیخی را به ترتیب به عنوان مدیر مالی دانشگاه و مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه منصوب کرد.

انتصاب زینت بساره به عنوان مدیر مالی دانشگاه با پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و تایید و تصویب هیات امنای دانشگاه صورت گرفت و همچنین با پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و صدور ابلاغ رئیس دانشگاه، حسین شیخی به عنوان مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه منصوب شد.

زینت بساره پیش از این، مسؤولیت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه را داشت که با بازنشستگی مجید علی اکبری مدیر مالی سابق، به این سمت منصوب شد و حسین شیخی، معاون مدیر مالی دانشگاه، جایگزین ایشان شد.