اخبار
کسب رتبه اول حراست
1397/5/8 دوشنبه کسب رتبه اول حراست دانشگاه علوم پزشکی قزوین


کسب رتبه اول حراست دانشگاه علوم پزشکی قزوین

حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین، در ارزیابی برنامه عملیاتی سال 1396 ، موفق به کسب  رتبه اول در بین حراست دانشگاه های علوم پزشکی تیپ2 و رتبه پنجم در بین حراست دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور شد.

به دنبال این موفقیت، سید رضا علیخانی، رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال لوح سپاسی از اهتمام ویژه طاهر مشایخ، مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همکاران این مدیریت تقدیر و تشکر کرد.

استقرار نظام یکپارچه ی برنامه ریزی در سطح ستاد و حراست دانشگاه های علوم پزشکی از جمله اقداماتی بود که با هدف ارتقای جایگاه، کارایی و پاسخگویی حراست ها در برنامه عملیاتی حراست دانشگاه های علوم پزشکی به اجرا درآمد.

روابط عمومی دانشگاه، این موفقیت را به مدیر و همکاران سختکوش حراست تبریک می گوید و برای آنان آرزوی پیروزی و سلامتی دارد.