اخبار
بیمارستان مستقل
1397/5/11 پنجشنبه طرح بیمارستان های مستقل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین کلید خورد

طرح بیمارستان های مستقل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین کلید خورد

دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: به دنبال صدور ابلاغ دستورالعمل بیمارستان های مستقل به منظور کنترل هزینه ها و احصاء در آمدها، این طرح در نشستی با حضور رییس دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. 
 

دکتر یوسفی افزود: در این نشست که با حضور معاون درمان،مدیر دفتر بازرسی ، مدیر حراست و مدیران حوزه توسعه برگزار شد، مقرر گردید طی فراخوانی توانمندان عرصه مدیریتی در حوزه بیمارستانها شناسایی شوند و پس از آن به بررسی توان عملیاتی بیمارستان های منتخب پرداخته شود و در نهایت در مورد تعیین بیمارستان های مستقل تصمیم لازم اتخاذ گردد.