معرفی
روزهای سلامت
 
 فروردین


ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی آب(22 (march سوم  فروردین
2 روز جهانی سل (24 march) پنجم  فروردین
3 روز طبیعت سیزدهم فروردین
4 روز سلامتی – روز جهانی بهداشت (7 April)
هفته سلامت
نوزدهم  فروردین
5 روز جهانی هموفیلی (17 April) بیست و نهم فروردین
 
اردیبهشت
 
ردیف عنوان تاریخ
1 روز زمین پاک سوم اردیبهشت
     
3 روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای((28april نهم اردیبهشت
4 روز جهانی کار و کارگر یازدهم اردیبهشت
5 روز معلم و استاد دوازدهم اردیبهشت
6 روز جهانی آسم و آلرژی (4 may) پانزدهم اردبیهشت
7 روز جهانی ماما (5may) شانزدهم  اردیبهشت
8 روز جهانی تالاسمی (8may) نوزدهم اردیبهشت
9 روز جهانی پرستاری (12 may) بیست و سوم  اردیبهشت
10 روز جهانی پارکینسون (13 may) بیست و چهارم اردیبهشت
11 روز جهانی خانواده (15may) بیست و ششم  اردیبهشت
12 روز جهانی فشار خون بیست و هشتم  اردیبهشت
 
خرداد

 
ردیف عنوان تاریخ
1 فتح خرمشهر سوم خرداد
2 روز جهانی تیرویید(26 (may ششم خرداد
3 هفته ملی بدون دخانیات چهارم الی دهم خرداد
4 روز جهانی بدون دخانیات (31may) یازدهم خرداد
5 روز جهانی محیط زیست و هفته محیط زیست (5 june) شانزدهم  الی بیست و دوم  خرداد
6 روز جهانی اهداء کنندگان خون (14june) بیست و پنجم
 
تیر


ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 june) ششم  تیر
2 روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام
(روز جهانی بیماری مشترک 6 july))
شانزدهم  تیر
3 روز جهانی جمعیت (11 july) بیستم و یکم  تیر
4 روز بهزیستی و تامین اجتماعی بیست و پنجم تیر
 
مرداد


ردیف عنوان تاریخ
1 روز ملی انتقال خون – روز تاسیس سازمان انتقال خون نهم مرداد
2 روز جهانی شیر مادر (31july) دهم  مرداد
3 روز جهانی نوجوانان (12 August) بیست و دوم  مرداد
4 هفته ملی حذف مالاریا ( درمناطق مستعد) سوم الی نهم مرداد
 
شهریور


ردیف عنوان تاریخ
1 روز پزشک اول شهریور
2 روز کارمند چهارم شهریور
3 روز داروساز (بزرگداشت محمدبن زکریای رازی) پنجم شهریور
4 روز بهورز 12 شهریور
 
مهرردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی بهداشت محیط(26 (septambr پنجم مهر
2 روز جهانی هاری (28 SEP) هفتم مهر
3 روز جهانی قلب (آخرین یکشنبه Sep) چهارم  مهر
4 روز جهانی ناشنوایان (30 SEP) نهم مهر
5 روز جهانی سالمند (1 OCT) دهم  مهر
6 روز جهانی کودک (8 OCT) هفدهم  مهر
7 روز جهانی تخم مرغ(9(oktobr هجدهم  مهر
8 روز جهانی بهداشت روان (10 OCT) نوزدهم  مهر
9 سالروز جهانی کاهش اثرات بلایا طبیعی بیست و یکم مهر
10 روز جهانی نابینایان (عصای سفید) (15 OCT) بیست و چهارم مهر
11 روز ملی مبارزه با سل(15 OCT) بیست و چهارم  مهر
12 هفته ملی بهداشت روان بیست و سوم الی سی مهر
13 روز جهانی غذا (16 OCT) بیست و پنجم  مهر
14 روز جهانی کمردرد (17 OCT) بیست و ششم  مهر
15 روز جهانی پوکی استخوان (20 OCT) بیست و نهم مهر
16 هفته ملی سلامت زنان هفته آخر مهر
 
آبان


ردیف عنوان تاریخ
1 هفته پیشگیری از مسمومیت ها هفته اول آبان ماه
2 روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت اول آبان
3 روز جهانی رادیولوژی هفدهم آبان
4 روز جهانی دیابت (14 NOV) بیست و چهارم  آبان
5 هفته حمایت از بیماران کلیوی بیست و سوم الی سی آبان
 
آذر

 
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی ایدز (1 DEC) یازدهم آذر
2 روز خانواده و تکریم بازنشستگان یازدهم آذر
3 روز جهانی معلولان (3 DEC) سیزدهم  آذر
4 روز بیمه سیزدهم آذر
5 روز رابطان بهداشت چهاردهم آذر
6 روز دانشجو شانزدهم آذر
7 روز پژوهش بیست و پنجم آذر
 
دی
ردیف عنوان تاریخ
1 هفته هوای پاک بیست و دوم الی بیست و نهم دی
2 روز هوای پاک بیست و نهم دی
 
بهمن


ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی کمک به جذامیان هشتم بهمن
2 هفته سرطان- روز جهانی سرطان هشتم تا 15 بهمن
 
اسفند


ردیف عنوان تاریخ
1 روز بهداشت محیط یازدهم اسفند
2 هفته ملی سلامت مردان اولین هفته اسفند
3 روز جهانی کلیه دومین پنجشنبه ماه مارس نوزدهم اسفند